Goalball is coming to North Wales! Pêl gôl yn dod i ogledd Cymru!

Group pic of the South Wales Goalball Club - they are all wearing red jerseys and holding up the flag of Wales

Goalball UK, in partnership with Disability Sport Wales, are launching a new goalball club in North Wales.

So come along to any of our free taster sessions in Wrexham to have some fun and learn all about this exciting Paralympic sport!

Sighted family and friends are also welcome.

Dates: Saturday 18th May, Saturday 15th June and Saturday 20th July

Time: 12pm to 2pm

Venue: Wrexham University Sports Centre, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW

Sign up now!

For more information, and to register your interest, please contact Kathryn Fielding:

Tel 07795 263642

Email Kathryn.Fielding@goalballuk.com

Mae Goalball UK, mewn partneriaeth â Chwaraeon Anabledd Cymru, yn lansio clwb Goalball newydd yng Ngogledd Cymru.

Felly dewch draw i unrhyw un o’n sesiynau blasu am ddim yn Wrecsam i gael hwyl a dysgu popeth am y gamp Paralympaidd gyffrous hon!

Hefyd mae croeso i deulu a ffrindiau sy’n gweld.

Dyddiadau: Dydd Sadwrn 18 Mai, Dydd Sadwrn 15 Mehefin a Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf

Amser: 12pm i 2pm

Lleoliad: Canolfan Chwaraeon Prifysgol Wrecsam, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

Cofrestrwch nawr!

Am fwy o wybodaeth, ac i gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â Kathryn Fielding:

Ffôn 07795 263642

E-bost Kathryn.Fielding@goalballuk.com

Yn dyfarnu arian Y Loteri Genedlaethol.